De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor de kinderen en bereidt ze voor, in samenwerking met het team. Samen zorgen we voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis en Koningsspelen. Ze zorgen ook voor koffie en thee bij samenkomsten.
Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onmisbaar. Als dat nodig is, vragen wij via de Parro-app om hulpouders bij een activiteit.

De activiteitencommissie kan de activiteiten uitvoeren door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 per kind. De penningmeester zorgt voor de inning hiervan, evenals voor de bijdrage voor schoolreisje en schoolkamp.

De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de MR van de school. Zij controleren ook de uitgaven.

Voorzitter activiteitencomissie
PenningmeesterKrystyna Visbeen