Roxenisse is een openbare school, centraal gelegen in Melissant. Onze tachtig leuke leerlingen krijgen elke dag les in een sfeervol gebouw. Achter de school ligt een groot veilig plein, een pannakooi en een mooie schooltuin waar kinderen dagelijks kunnen klimmen, spelen, sporten en tuinieren.

Elk kind is welkom op onze school, ongeacht de maatschappelijke, culturele of  levensbeschouwelijke achtergrond. We bieden godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs aan als keuzevak. 

Ons leerkrachtenteam biedt toekomstgericht onderwijs in een veilige omgeving. De basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) staan centraal en cultuur, sportiviteit en talentontwikkeling nemen een belangrijke plek in. 

Kom eens langs, we laten onze school graag zien!