Alle praktische en noodzakelijke informatie communiceren we via onze ouderapp Parro. Eens in de maand wordt, via Parro, een nieuwsbrief verstuurd naar alle ouders en verzorgers. In deze nieuwsbrief staan ook alle studiedagen. Bij inschrijving ontvangt u ook een activiteitenkalender met de planning van activiteiten en bijzonderheden door het jaar.

Gymtijden
Voor de gymnastieklessen lopen we naar de Melishof. Kinderen moeten gymschoenen dragen in de zaal.

groep 1-2woensdag
groep 3 t/m 8dinsdag en vrijdag

De kinderen van de Roxenisse zijn vaak buiten op het plein actief bezig. Alle groepen werken regelmatig aan een lesdoel door middel van bewegend leren. Dat doen ze in de buitenlucht. Met hulpmiddelen als stoepkrijt, hoepels en cijfer- of letterkaartjes werken kinderen aan basisvaardigheden. Dit is een heel krachtige manier van leren, maar bovenal gezond en leuk.