Overblijf
Tussen de middag is er de mogelijkheid tot overblijven. Kinderen nemen zelf hun lunch mee en eten gezamenlijk in de hal van de school met twee overblijfouders. Daarna gaan ze onder toezicht buiten spelen. De overblijf wordt volledig georganiseerd door vrijwillige ouderinzet.
Kosten: € 1,75 per keer
Aanmelden via 10cf-tso@sopogo.nl.

Opvang na schooltijd
Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van kinderopvangorganisatie Kibeo. De BSO-locatie is in de school en de medewerkers halen leerlingen bij de klas op. Oudere leerlingen lopen naar de BSO-juf toe. Ook in de vakanties en tijdens studiedagen is de BSO open. We hebben een goed contact met de medewerkers.
De kinderen kunnen heerlijk spelen op ons schoolplein achter de school. Zie de website van Kibeo voor meer informatie.