Overblijf
Tussen de middag is er de mogelijkheid tot overblijven. Kinderen nemen zelf hun lunch mee en eten gezamenlijk in de hal van de school met twee overblijfouders. Daarna gaan ze onder toezicht buiten spelen. De overblijf wordt volledig georganiseerd door vrijwillige ouderinzet.
Kosten: € 1,75 per keer
Aanmelden via 10cf-tso@sopogo.nl.

Onderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak
Bij OBS Roxenisse krijgt ieder kind de kans zich te ontwikkelen binnen een uitdagende en stimulerende omgeving. Naast basisonderwijs kan je kind binnen de school ook terecht voor buitenschoolse opvang. Hiervoor hebben wij een goed contact, en werken wij nauw samen, met Kibeo Julianaweg.

Op de BSO komen kinderen van de school samen in het gezellige BSO-lokaal. Voor en na schooltijd brengen en halen de pedagogisch medewerkers de jongste kinderen van en naar de klas. Op de BSO biedt de pedagogisch medewerker uitdagende, leerzame en vooral toffe activiteiten aan de kinderen aan. Ook is er alle ruimte om lekker buiten te spelen op het plein achter de school. De eigen inbreng van de kinderen is op de BSO heel belangrijk. Hierdoor kunnen we met de activiteiten aansluiten op de interesses en talenten van je kind.

Meer informatie of inschrijven?
De BSO is geopend op maandag vóór schooltijd vanaf 7.00 uur en op maandag en donderdag na schooltijd tot 18.30 uur. Bij voldoende interesse is het mogelijk ook op dinsdag BSO af te nemen. Hiervoor neem je contact op met de medewerkers van afdeling Klantrelatie Kibeo via klantrelatie@kibeo.nl.

Wil je meer weten over kinderopvang bij Kibeo Julianaweg? Kijk voor alle opvangmogelijkheden
op de website van Kibeo of neem contact op met vestigingsmanager Marissa Meijer – Bakker via
m.bakker@kibeo.nl. Zij helpt je graag verder!