We bieden op de Roxenisse zoveel mogelijk onderwijs op maat aan. Met (digitale) hulpmiddelen en onderwijsassistentie kunnen we kinderen, die meer hulp nodig hebben bij de lesstof, extra ondersteunen.
Er zijn ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Zij lopen snel door de reguliere lesstof heen. Hiervoor hebben we veel mogelijkheden met verrijkingsmateriaal en verdiepingsopdrachten.

Voor een aantal kinderen is ons aanbod zelfs dan nog onvoldoende, vanwege een meer- of hoogbegaafde aanleg. Deze kinderen kunnen vanaf groep 7 gebruik maken van de plusklassen, aangeboden door het voortgezet onderwijs in de regio.

De keuzes hiervoor worden altijd in overleg met de ouders en leerling zelf gemaakt. Een plusklas moet als een ondersteuning voor de leerling werken.