Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen. Ook vinden we dat elk kind zich breed moet kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. We gaan uit van 7 disciplines: cultureel erfgoed, beeldende vorming, muziek, dans, drama, media en literatuur. We noemen dit programma: de KunstTaart.

We hebben binnen alle culturele onderdelen een activiteit voor alle jaargroepen. Bijvoorbeeld een concert, theatervoorstelling, dans workshop, djembé workshop, bezoek aan de molen, kunstenaars in de klas, bezoek aan het rijksmuseum of zelfs het maken van een radioprogramma voor SLOGO.
Bovenschools cultuurcoördinator voor alle SOPOGO scholen is Geerte Rijpma. Mieke Timmer en Henriëtte Hogerwerf zijn cultuurcoördinator op de Roxenisse.