Basisschool Roxenisse maakt deel uit van SOPOGO. Op elke school binnen de stichting, maar ook binnen de stichting zelf worden gezamelijke belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven.

Leerkrachten en ouders hebben, als belangrijke betrokkenen, invloed op deze beslissingen, medezeggenschap. Binnen de Roxenisse is dit georganiseerd in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen van SOPOGO.

De MR komt vijf keer per jaar bij elkaar en houdt openbare vergaderingen die altijd via de Parro-agenda aangekondigd worden. De MR denkt na over de koers van de school. De MR is geen klachtencommissie, maar hoort graag van u als er opmerkingen zijn die het beleid van de school aangaan.

De MR is bereikbaar via: 10cf-mr@sopogo.nl

De samenstelling van de MR is als volgt:

OudergeledingDebora Hoek, 1 vacature
PersoneelsgeledingCynthia Nagtegaal en Linda Moerkerk
Adviserend lidJozien de Wit (schoolleider)