Onze kenmerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, we zoemen in…

Goed pedagogisch klimaat

Een kind dat met plezier naar school gaat, leert beter. Ons team zorgt voor een veilige sfeer waardoor een kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn.
We werken samen met ouders, ieder vanuit de eigen rol. Door deze goede samenwerking kunnen we uw kind het beste begeleiden.

Kwalitatief goed onderwijs

Lesgeven is de kern van het onderwijs. Het team van de Roxenisse doet dit met hart en ziel. We geven instructies op meerdere niveaus en maken gebruik van moderne, digitale hulpmiddelen. Er is oog voor de meer- en hoogbegaafde leerling evenals voor leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.
Bij de jongste kinderen vindt lesgeven vaak plaats vanuit spel. We werken met uitdagende themahoeken en mooi, creatief ontwikkelingsmateriaal.

Onze leerkrachten gaan regelmatig op nascholing, want ook wij willen altijd blijven leren.

Sportief en creatief

Bewegen is gezond voor ieder kind. Naast leuke gymlessen in de Melishof is er ook tijd voor de lessen bewegend leren. In de buitenlucht gaan we aan de slag met rekensommen of spelling. Het is goed voor het aanleren van automatismen.

Er is oog voor talentontwikkeling op het creatieve vlak. Van houtbewerken tot schilderen, van dansen tot literatuur. Ook staan onze leerlingen graag op het podium om hun talent aan elkaar en ouders te laten zien.

Duurzaam en vernieuwend 

We zijn een ECO school en al jaren actief op gebied van milieu en duurzaamheid. Daar hebben wij ook een internationaal keurmerk voor.
We gebruiken moderne hulpmiddelen in de school. Vanaf groep 4 werkt ieder kind op een chromebook. In de bovenbouw halen de leerlingen hun typediploma. We hebben een eigen bibliotheek met uitleensysteem. Vanaf groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engelse les.
We proberen ons onderwijs elke dag weer te verbeteren en kinderen een goede basis te geven voor de maatschappij van nu.