Onze kenmerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, we zoemen in…

Goed pedagogisch klimaat

Een kind dat met plezier naar school gaat, leert beter. Ons team weet een veilige sfeer te creëren waardoor een kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn.

We werken samen met ouders, ieder vanuit de eigen rol,  omdat we in goede samenwerking uw kind het beste kunnen begeleiden.

Kwalitatief goed onderwijs

Lesgeven is de kern van het onderwijs en het team van de Roxenisse doet dit met hart en ziel. We geven instructie op meerdere niveaus en maken gebruik van moderne digitale hulpmiddelen. Er is oog voor de meer- en hoogbegaafde leerling evenals voor leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.

Bij de jongste kinderen vindt lesgeven veelal plaats vanuit spel. We werken vanuit uitdagende themahoeken en mooi creatief ontwikkelingsmateriaal. 

Onze leerkrachten gaan vaak op nascholing, want ook wij willen altijd bijleren !

Sportief en creatief

Bewegen is gezond voor ieder kind. Naast leuke gymlessen in de Melishof is er ook tijd voor lessen bewegend leren. In de buitenlucht aan de slag gaan met rekensommen of spelling is goed voor inoefening van automatismen.

Er is oog voor talentontwikkeling op het creatieve vlak. Van houtbewerken tot schilderen, van dansen tot literatuur. Ook staan onze leerlingen graag op het podium om hun talent aan elkaar en ouders te laten zien.

Duurzaam en vernieuwend 

We zijn een ECO school en al jaren actief op gebied van milieu en duurzaamheid waar wij ook een internationaal keurmerk voor mogen dragen. 

We gebruiken moderne hulpmiddelen in de school. Vanaf groep 4 werkt ieder kind op een chromebook. In de bovenbouw halen de leerlingen een typediploma. We hebben een eigen bibliotheek met uitleensysteem. Vanaf groep 1 t/m 8  geven we Engelse les.

We proberen ons onderwijs elke dag weer te verbeteren en kinderen een goede basis te geven voor de maatschappij van nu.