Op de Roxenisse krijgen kinderen uit de groepen 4 t/m 8 elke week lessen godsdienstonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) van gastdocenten. 

Dit vormingsonderwijs staat open voor iedereen. Het is een keuze van ouders of kinderen aan deze lessen deelnemen. In de lessen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een eigen kijk op het leven. Het is de bedoeling dat kinderen al op jonge leeftijd leren om respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. 

Bij godsdienstonderwijs zijn de bijbel en het protestants christelijke geloof de basis. GVO onderwijs
Bij humanistisch vormingsonderwijs is kritisch, democratisch burgerschap de basis. HVO onderwijs

Op de Roxenisse wordt GVO gegeven door Carla van Ee. HVO wordt gegeven door Loes Sipman.