Wij vinden het belangrijk om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Wat maakt een goede school? Op de Roxenisse willen we bij alle kinderen hun eigen unieke kwaliteiten naar boven halen en versterken. Ons team werkt samen met de ouders aan de ontwikkeling van hun kind. Daarbij hebben we elkaar nodig.

De school is laagdrempelig en er is een goede sfeer. Dat vinden wij op de Roxenisse belangrijk. Als school kijken we kritisch naar ons eigen aanbod en houden we goed in de gaten of het onderwijs aansluit op de leerlingen.
We maken plannen en voldoen aan alle eisen die de onderwijsinspectie hierbij aan ons stelt. Dit is al sinds jaar en dag goed op orde op de Roxenisse. (zie 2020 Onderwijsinspectie)

Onderwijskwaliteit is niet alleen te meten in cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit staat ook voor het ontwikkelen van sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden. Veiligheid en respectvol omgaan met elkaar is een belangrijke kwaliteit waar we tijd aan besteden en in geloven. 

Vandaar ook ons motto: ‘Samen natuurlijk beter worden!’